Author Topic: IT335 - Predavanje br. 8  (Read 730 times)

Selena Vasić

  • Newbie
  • *
  • Posts: 15
    • View Profile
IT335 - Predavanje br. 8
« on: December 02, 2015, 01:42:22 AM »

Objasnite po jedan pojam: NAT, Direct Access, NLS, ili bilo koji zanimljiv detalj/pojam u vezi sa daljinskim pristupom a koji nije dat na predavanjima/vežbama.