Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Dejan Dinić

Pages: [1]
1
CS101 Diskusje o nastavnim temama / Grupne vežbe za online studente
« on: November 16, 2020, 09:04:55 PM »
Pozdrav kolegama sa predmeta CS101. S obzirom da online studenti (gde spadam i ja) nemaju mogućnost  prisustvovanja grupnim vežbama vezanim za ovaj predmet (za koje smatram da su veoma korisne, čak šta više i neophodne) došao sam na ideju da eventualno napravimo svoju grupu na nekoj od platformi gde bi smo mogili da zajedno prolazimo kroz zadatke za vežbanje i eventualno dopunjujemo jedni druge kako bi smo što lakše i bolje savladali tematiku. Cilj svakako nije da odradjujemo domaće zadatke jedni drugima već da zajedno razjasnimo nejasnoće i nedoumice.
Siguran sam da bi ovo bilo značajno za sve nas , i svakako ohrabrujem i sve ostale studente sa tradicionalnih studija da se pridruže. Ako bude bilo zainteresovanih, možemo se dogovoriti i oko platforme koju bi  smo koristili (možda skype, Zoom ili bilo koji praktični program) i eventualno ugovorimo neki vremenski period kada bi to većini odgovaralo. Nadam se da ima nekoga i da sam na pravom mestu na forumu za ovaj vid informacija. :o 8)

Dejan Dinić, 4348 IT

Pages: [1]