Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Nenad Banjanac

Pages: [1]
1
Pitanja i Odgovori / Overa semestra
« on: February 05, 2018, 12:50:57 AM »
Drage kolege i koleginice, da li znate kada i kako se vrši overa semestra za online studente?
Da li i kada prikupljamo potpise i koliko je potpisa neophodno za overu semestra?

2
IT101 / Re: Zadaci u SCILAB-u
« on: October 16, 2017, 09:23:17 PM »
Povratnu informaciju sam dobio 08.10., u pitanju je automatski generisana poruka sa ISUM-a i na tu poruku ne treba odgovarati (istovremeno se poruka gereriše i šalje studentu, a nakon evidentiranja bodova od strane profesora). Profesori će pre ili kasnije pregledati rešenja svih naših domaćih zadataka i evidentirati bodove ili u krajnjem slučaju nam vratiti na doradu. Nije problem, ako treba i duže čekati na povratne informacije, a u međuvremenu rešavati domaće zadatke i iz drugih predmeta.

3
IT101 / Re: Zadaci u SCILAB-u
« on: October 15, 2017, 09:26:52 PM »
Rešenja prvog domaćeg zadatka sam poslao 05.10. i evidentirani su mi bodovi na ISUM-u.

Već sam pripremio rešenja za drugi i radim za treći domaći zadatak, pa ću ih istovremeno poslati.

Što se tiče informacije za lektiru, naglašeno je u Planu, pod tačkom 1., a koja se odnosi na potrebnu tj.obaveznu literaturu.

4
IT101 / Re: Zadaci u SCILAB-u
« on: October 15, 2017, 03:26:27 PM »
Jeste da ovo pitanje nije u vezi sa predmetom IT101, ali u svakom slučaju jeste bitno  :)

Da li imate i kako da nabavim primerak knjige - lektira za predmet Engleski 1 (The Top Floor), a da taj isti primerak nije sa sledeće adrese: http://www.scribd.com/doc/253631564/The-Top-Floor (poželjno je da bude u .pdf formatu radi lakše štampe ili barem boljeg kvaliteta skenirana u odnosu na knjigu sa navedenog linka)?

5
IT101 / Re: Pomoc
« on: October 15, 2017, 03:15:12 PM »
Kolega, zadatke možete snimiti u vidu fajlova sa ekstenzijom .sce, a posredstvom alata SciNotes koji se nalazi u grupi Applications programa Scilab.

6
IT101 / Re: Zadaci u SCILAB-u
« on: October 15, 2017, 03:13:55 PM »
Zadatke sam snimao u vidu fajlova sa ekstenzijom .sce, a posredstvom alata SciNotes koji se nalazi u grupi Applications programa Scilab.

7
IT101 / Re: Zadaci u SCILAB-u
« on: October 15, 2017, 03:11:37 PM »
Dodelio vrednost broju pi, verovatno da se može koristiti i "%pi" (meni nije vraćao željeni rezultat, te sam se snašao dodelivši vrednost broju pi).

U vezi sa grafikom, kako i kolega Dražen reče, možete ekstraktovati u vidu fajlova sa ekstenzijama: .png ili .jpeg, .jpg tj. u jednom od  formata koje program podržava, a zatim kopirati sliku u word dokument.

8
IT101 / Re: Kome ste slali domace zadatke iz IT101
« on: October 12, 2017, 08:32:08 PM »
Kolega , rešenja domaćih zadataka pošaljite asistentkinji na sledeću adresu: valentina.paunovic@metropolitan.ac.rs . U vezi sa snimanjem radnog prostora, imao sam problem da snimljeni radni prostor (RP) nisam mogao ponovu učitati, te sam koristio alternativno rešenje - snimao RP u vidu fajlova sa ekstenzijom .sce, a posredstvom alata SciNotes koji se nalazi u grupi Applications programa Scilab. Pozdrav

9
Pitanja i Odgovori / Re: Problem na LAMS-u
« on: October 08, 2017, 06:10:09 PM »
Rešen problem u vezi sa kompletiranjem lekcija. Postoji identifikacija o završenoj lekciji i omogućeno ponovno čitanje. Lekcije i dalje nisu dostupne iz ranije navedenih predmeta (kod mene su u pitanju MK150 i IS205) i još nema povratne informacije o negativnim bodovima. Verovatno će u ponedeljak biti i to rešeno.


10
IT101 / Zadaci u SCILAB-u
« on: October 05, 2017, 05:04:48 PM »
Problem:   Kako aktivirati grid linije na grafiku?
Rešenje:   Uneti xgrid (1); ispred plot(x,y).
Primer:      pi=3.14159; x = 0:pi/100:2*pi; y = sin(x); xgrid (1); plot(x,y)
Predlog:    Unesite raličite vrednosti za xgrid (2) ili xgrid (3) i vidite u čemu se ogleda razlika.

11
Pitanja i Odgovori / Problem na LAMS-u
« on: October 05, 2017, 04:44:22 PM »
Poštovani,

Primetio sam problem na LAMS-u, koji se ogleda u sledećem: po završetku lekcije 01 predmeta IT101 i tačnih odgovora na postavljena pitanja u toku lekcije 01, prikazuje se prazan prozor (http://lams.metropolitan.ac.rs:8080/lams/tool/lafrum11/learning/viewForum.do?mode=learner&toolSessionID=143435) i od tog trenutka više nije moguće pristupiti lekciji 01. Nije omogućeno ponovno čitanje lekcije niti postoji identifikacija da je lekcija uspešno realizovana tj. kompletirana.

Takodje postoji problem u vidu negativnih poena (bodova) koji su nam evidentirani (predmet OM100), jer nismo prisustvovali predavanjima i vežbama. Pitanje je kako da izbegnemo negativne poene, kada sa jedne strane ne smemo završti lekcije i na taj način izgubimo mogućnost naknadnog čitanja iste lekcije, a sa druge strane zbog posla i studiranja putem Interneta ne stižemo prisustvovati predavanjima i vežbama koje se realizuju tradicionalno.

Molim Vas za odgovor i predlog rešenja navedenih problema.

Pages: [1]