Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Vladan Stefanović

Pages: [1]
1
Umetničke Diskusije / Nepodudaranje plana i programa i PDF lekcija
« on: October 17, 2015, 12:56:03 AM »
Kolege da li Vam se podudaraju plan i program i PDF-ovi

 Npr. u predmetu osnove graf. dizajna pise u planu i programu da trebamo da odgledamo jedan film i napisemo esej, a u PDF-u drugi film

Da li je i kod Vas tako i da li se snalazite sa platformom

2
Umetničke Diskusije / Re: Knjiga THE TOP FLOOR za Engleski 1
« on: October 16, 2015, 06:24:56 PM »
Mina odmah cu da je skinem.

Hvala ti puno

3
Umetničke Diskusije / Knjiga THE TOP FLOOR za Engleski 1
« on: October 14, 2015, 12:49:58 AM »
Da li neko ima skeniranu knjigu THE TOP FLOOR za Engleski 1, ili da mi da link gde mogu da je skinem.

Hvala

Pages: [1]