Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Selena Vasić

Pages: [1]
1
Diskusje o nastavnim temama / IT335- Predavanje br. 15
« on: December 02, 2015, 01:56:30 AM »

Šta su sakupljači podataka i koj aim je uloga?
Koja je uloga Resource Managera?
Šta je Message Analyzer?

2
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 14
« on: December 02, 2015, 01:54:12 AM »

Navesti savremene tehnologije zaštite mrežnih operativnih sistema.
Objasniti ukratko, ali jasno, odgovarajuće prednosti/nedostatke pojedinih rešenja.

3
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 13
« on: December 02, 2015, 01:52:14 AM »

Objasniti prednosti/mane Linux mrežnog operativnog sistema.
Dati primere i objasniti.

4
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 12
« on: December 02, 2015, 01:49:07 AM »
Koji su osnovni zadaci mrežne administracije? Navesti primere i ukratko objasniti najvažnije pojmove?

5
Diskusje o nastavnim temama / It335 - Predavanje br. 11
« on: December 02, 2015, 01:47:19 AM »

Objasniti i uporediti prethodne i najnovije tehnologije za upravljanje servisima fajlova i skladištima podataka.
Dati primere i koncizno objasniti.

6
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 10
« on: December 02, 2015, 01:45:19 AM »

Šta je virtuelizacija? U kom obliku se može sprovesti na mašinama koje izvršavaju Windows server 2008- 2012 R2?
Ukoliko postoje, objasniti razlike.

7
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje. br. 9
« on: December 02, 2015, 01:43:39 AM »

Navedite primere primene neke grupne polise. Objasniti koncizno i jasno.

8
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 8
« on: December 02, 2015, 01:42:22 AM »

Objasnite po jedan pojam: NAT, Direct Access, NLS, ili bilo koji zanimljiv detalj/pojam u vezi sa daljinskim pristupom a koji nije dat na predavanjima/vežbama.

9
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 7
« on: December 02, 2015, 01:39:14 AM »

Šta je IPAM i koje su osnovne uloge/prednosti ove tehnologije?

10
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 6
« on: December 02, 2015, 01:36:45 AM »

Objasniti osnovne pojmove u vezi sa DHCP bazom podataka i specifičnosti koje se odnose na upravljanje, backup, restore i drugo.

11
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 5
« on: December 02, 2015, 01:33:10 AM »

Šta je transfer zona? Objasniti.


12
Diskusje o nastavnim temama / IT335- Predavanje br. 4
« on: December 02, 2015, 01:31:04 AM »

Koje su prednosti/nedostaci korišćenja PowerShell-a?

Objasniti na primerima.

13
Diskusje o nastavnim temama / IT335 - Predavanje br. 3
« on: December 02, 2015, 01:28:23 AM »

Objasniti prednosti koje Aktivni Direktorijum donosi Windows mrežnim operativnim sistemima.

14
Diskusje o nastavnim temama / IT335
« on: December 02, 2015, 01:25:14 AM »
Tema za drugu nedelju predavanja:

Objasniti pojmove uloga i osobina.
Navesti neke od najvažnijih uloga i osobina i njihovu funkciju.

15
Diskusje o nastavnim temama / IT335
« on: October 04, 2015, 12:21:04 AM »
Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa temom prve nedelje predavanja koja se odnosi na instalaciju i osnovna podešavanja Windows servera 2012, na ovom forumu se možete baviti svim pitanjima u vezi sa instalacionim opcijama i njihovim prednostima/nedostacima.

Takođe, možete pojasniti šta se podrazumeva pod "postavljanjem laboratorije", šta je referentna slika sistema i koji se alati mogu koristiti za implementaciju instalacionih strategija u nekoj organizaciji? Šta je MDT 2008 (ili 2012) a šta ADK? Koja je razlika između LTI i ZTI instalacione stratgije?

S poštovanjem
Doc. dr Selena Vasić

Pages: [1]