Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Igor Dragović

Pages: [1]
1
Pitanja i Odgovori / Re: Problem na LAMS-u
« on: October 09, 2017, 02:23:23 PM »
Imam osećaj da forum služi samo da bi čisto postojao. Probleme koje imate sa negativnim poenima imam i ja i nekolicina studenta, kao i da lekcije iz navedenih predmeta nisu aktivne. Za negativne poene trebalo bi da se obratite predmetnom nastavniku kako  mi je neko od studenata preneo a kontektirao je studensku službu... Ujedno bih pitao da li je neko pokušao da koristi Microsoft software sa adrese isum.metropolitan.ac.rs.

Pages: [1]