Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Nenad Banjanac

Pages: [1]
1
Pitanja i Odgovori / Overa semestra
« on: February 05, 2018, 12:50:57 AM »
Drage kolege i koleginice, da li znate kada i kako se vrši overa semestra za online studente?
Da li i kada prikupljamo potpise i koliko je potpisa neophodno za overu semestra?

2
IT101 / Zadaci u SCILAB-u
« on: October 05, 2017, 05:04:48 PM »
Problem:   Kako aktivirati grid linije na grafiku?
Rešenje:   Uneti xgrid (1); ispred plot(x,y).
Primer:      pi=3.14159; x = 0:pi/100:2*pi; y = sin(x); xgrid (1); plot(x,y)
Predlog:    Unesite raličite vrednosti za xgrid (2) ili xgrid (3) i vidite u čemu se ogleda razlika.

3
Pitanja i Odgovori / Problem na LAMS-u
« on: October 05, 2017, 04:44:22 PM »
Poštovani,

Primetio sam problem na LAMS-u, koji se ogleda u sledećem: po završetku lekcije 01 predmeta IT101 i tačnih odgovora na postavljena pitanja u toku lekcije 01, prikazuje se prazan prozor (http://lams.metropolitan.ac.rs:8080/lams/tool/lafrum11/learning/viewForum.do?mode=learner&toolSessionID=143435) i od tog trenutka više nije moguće pristupiti lekciji 01. Nije omogućeno ponovno čitanje lekcije niti postoji identifikacija da je lekcija uspešno realizovana tj. kompletirana.

Takodje postoji problem u vidu negativnih poena (bodova) koji su nam evidentirani (predmet OM100), jer nismo prisustvovali predavanjima i vežbama. Pitanje je kako da izbegnemo negativne poene, kada sa jedne strane ne smemo završti lekcije i na taj način izgubimo mogućnost naknadnog čitanja iste lekcije, a sa druge strane zbog posla i studiranja putem Interneta ne stižemo prisustvovati predavanjima i vežbama koje se realizuju tradicionalno.

Molim Vas za odgovor i predlog rešenja navedenih problema.

Pages: [1]