Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Marko Stojanović

Pages: [1]
1
CS225 Diskusje o nastavnim temama / Re: CS225 - L15
« on: December 16, 2015, 04:57:04 PM »
Do skoro sam bio na iOS-u, ali mislim da je Android prelaskom sa Dalvika na ART postao dosta bolji, tako da sam presao na Android, bas zbog toga sto je otvoren, i dozvoljava pregrst modifikacija.

2
CS225 Diskusje o nastavnim temama / Re: CS225 - L12
« on: December 16, 2015, 04:54:41 PM »
Jeste kolega, shvatili ste :)

3
CS225 Diskusje o nastavnim temama / CS225 - L15
« on: December 16, 2015, 04:51:03 PM »
Kolege, Android vs. iOS, misljenja? :D

4
CS225 Diskusje o nastavnim temama / Re: CS225 - L12
« on: December 16, 2015, 04:49:22 PM »
Postovani kolega,

Kada cron mehanizam koristi crontab konfiguracioni fajl za startovanje skripte/ programa u bilo kom trenutku onda se taj trenutak definiše pomoću 5 cifara koje su i privih 5 parametara svake cron linije za startovanje. Ovih 5 cifara imaju tačno određene moguće vrednosti i prilikom editovanja crontab fajla mora da se ima u vidu da se koriste samo definisane vrednosti. Prva cifra definiše minute u kojima će biti izvršena skripta i taj broj može da bude bilo koji broj u intervalu od 0 – 59 (za 60 minuta). Druga cifra definiše sate i može da ima bilo koju vrednost od 0 do 23 (za 24 sata). Treća cifra predstavlja dan u mesecu i može da ima vrednost od 1 do 31 pri čemu bi trebali da vodimo računa prilikom editovanja da nemaju svi meseci 31 dan. Četvrta cifra je mesec, i označava mesec u godini, moguće vrednosti su u intervalu od 1 do 12 za dvanaest meseci. Poslednja peta cifra određuje dan u nedelji i može da ima vrednost od 0 do 7 pri čemu cifre 0 i 7 označavaju nedelju.

5
CS225 Diskusje o nastavnim temama / Re: CS225 - L09
« on: December 16, 2015, 04:39:17 PM »
Hvala kolega na pomoci, i prosvetljenju :)

6
CS225 Diskusje o nastavnim temama / CS225 - L09
« on: December 16, 2015, 04:29:58 PM »
Kolege, treba mi pomoc oko analize sledeceg programa:

char string [] = “hello”
main
{
char buf[1024];
char *cp1, cp2*;
int fds[2];
cp1= string;
cp2=buf;
while (*cp1)
*cp2++ = *cp1++; /* popuna bafera "buf" sa stringom hello */
pipe(fds);
for (;;)
{
write(fds[1], buf, 6);
read(fds[0], buf, 6);
}
}

7
CS225 Diskusje o nastavnim temama / Re: CS225 - L5
« on: December 16, 2015, 04:28:00 PM »
Evo kolega jednog prostog primera dodavanja novog korsinika:

sudo adduser andreja
Adding user `andreja' ...
Adding new group `andreja' (1001) ...
Adding new user `andreja' (1001) with group `andreja' ...
The home directory ‘/home/andreja' already exists. Not copying
from ‘/etc/skel’.
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for andreja
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: Andreja Opacic
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []: Sin

8
CS225 Diskusje o nastavnim temama / Re: CS225 L2
« on: December 16, 2015, 04:24:23 PM »
Postovani kolega,

komandom  ls -l mozete izlistati sve fajlove unutar nekog foldera.

Pozdrav!

9
CS225 Diskusje o nastavnim temama / Re: CS225 - L01
« on: December 16, 2015, 04:21:02 PM »
Da, koristio sam ga jedno vreme, jako intuitivan, i poprilicno slican Windowsu, tako da nije tezak za prilagodjavanje, usled promene platforme. Takodje, prednost je sto ne trazi mnogo resursa, pa i slabije masine dolaze u obzir.

10
CS225 Diskusje o nastavnim temama / CS225 - L01
« on: December 16, 2015, 04:12:26 PM »
Kolege, koja je po vama najbolja distribucija Linuxa?
:)

Pages: [1]