My Community

Nastava => MK150 => MK predmeti => MK150 Diskusje o nastavnim temama => Topic started by: Filip Rakić on October 08, 2015, 09:28:07 PM

Title: Prva lekcija-Pojava, pojmovno odredjenje i znacaj menadzmenta
Post by: Filip Rakić on October 08, 2015, 09:28:07 PM
Prema Vašim saznanjima, da li su menadžeri u Srbiji orjentisani više na poslove ili na odnose? Šta treba da bi dosegli tačku ravnoteže?

Prema mojim saznanjima menadžeri su orjentisani više na poslove. Jednim primerom iz života ću obrazložiti svoje  mišljenje.
Moja majka je radila u jednom eminentnom butiku kao pordavac sa još tri žene. Menadžer nije želeo da saluša probleme radnica, odredio im minimalne plate I samo dva slobodna dana mesečno. Možda se njemu činilo da će bolje poslovati ako se prema ljudima ponaša kao prema robotima, ali njegova zamisao je propala. Sve četiri radnice su dale otkaz I nekoliko meseci kasnije I butik je zatvoren. I pored dobrog kvaliteta robe I atraktivne lakacije, vidimo da je propao, smao zbog lošeg rukovođenja.
Da li mislite da je veći problem kod radnica bio to što je plata bila minimalna ili što se menadžer prema njima ponašao neodgovarajuće? Da li bi one ostale da rade da je on bio ljubazniji i srdačniji i više im izlazio u susret?
Meni se čini da je veći problem njegov loš stav, nego plata.