My Community

Nastava => IT335 => IT predmeti => Diskusje o nastavnim temama => Topic started by: Selena Vasić on October 04, 2015, 12:21:04 AM

Title: IT335
Post by: Selena Vasić on October 04, 2015, 12:21:04 AM
Poštovane koleginice i kolege,

U skladu sa temom prve nedelje predavanja koja se odnosi na instalaciju i osnovna podešavanja Windows servera 2012, na ovom forumu se možete baviti svim pitanjima u vezi sa instalacionim opcijama i njihovim prednostima/nedostacima.

Takođe, možete pojasniti šta se podrazumeva pod "postavljanjem laboratorije", šta je referentna slika sistema i koji se alati mogu koristiti za implementaciju instalacionih strategija u nekoj organizaciji? Šta je MDT 2008 (ili 2012) a šta ADK? Koja je razlika između LTI i ZTI instalacione stratgije?

S poštovanjem
Doc. dr Selena Vasić