My Community

Nastava => CS225 => CS predmeti => CS225 Diskusje o nastavnim temama => Topic started by: Pavle Nešković on December 16, 2015, 04:44:54 PM

Title: CS225 - L12
Post by: Pavle Nešković on December 16, 2015, 04:44:54 PM
Kolege,

Da li možete da pojasnite rad crontab programa?

Hvala unapred.
Title: Re: CS225 - L12
Post by: Marko Stojanović on December 16, 2015, 04:49:22 PM
Postovani kolega,

Kada cron mehanizam koristi crontab konfiguracioni fajl za startovanje skripte/ programa u bilo kom trenutku onda se taj trenutak definiše pomoću 5 cifara koje su i privih 5 parametara svake cron linije za startovanje. Ovih 5 cifara imaju tačno određene moguće vrednosti i prilikom editovanja crontab fajla mora da se ima u vidu da se koriste samo definisane vrednosti. Prva cifra definiše minute u kojima će biti izvršena skripta i taj broj može da bude bilo koji broj u intervalu od 0 – 59 (za 60 minuta). Druga cifra definiše sate i može da ima bilo koju vrednost od 0 do 23 (za 24 sata). Treća cifra predstavlja dan u mesecu i može da ima vrednost od 1 do 31 pri čemu bi trebali da vodimo računa prilikom editovanja da nemaju svi meseci 31 dan. Četvrta cifra je mesec, i označava mesec u godini, moguće vrednosti su u intervalu od 1 do 12 za dvanaest meseci. Poslednja peta cifra određuje dan u nedelji i može da ima vrednost od 0 do 7 pri čemu cifre 0 i 7 označavaju nedelju.
Title: Re: CS225 - L12
Post by: Pavle Nešković on December 16, 2015, 04:52:14 PM
Da li je ovo dobro?

Code: [Select]
# m h dom mon dow user command
45 04 * * * root /usr/sbin/chkrootkit && /usr/bin/updatedb

– u 4:45 pokreće jednu za
drugom dve naredbe chkrootkit i updatedb
Title: Re: CS225 - L12
Post by: Marko Stojanović on December 16, 2015, 04:54:41 PM
Jeste kolega, shvatili ste :)